Black Dragon

I’m fighting a monster,
A black dragon
Which I have to tame,
But in order to tame it
I have to become one myself
Then I am the culprit
And need to be tamed,
Perhaps by the monster,
That started it all…

Advertenties

Fading love

Fading love
Sets in like winter,
Again and again
I have to hold the
torch of a burning
Heart…
Life after life.
To keep the love
alive…
Your memory still
haunts me,
Engraved
In my soul.
As a beacon,
from time to time,
You reflect in others,
And I fall.
Again and again,
Like wintersnow
Never sure when
I will see you again

Sevenstar

Oh sorrow, go to sleep,
I will hold my light
Even if my human form
Is weary of this night
I will speak the words
I was ment to sing
To heal, to remind you
Of who you really are.
But I can no longer identify
to the noise
and darkness of this world
I will not listen to the sickness
Of your souls anymore.
I will not resonate with
All the sadness of your pasts
Anymore…
I will become quiet, and true.
Honering my homeworld
in this world.

I will speak the language
Of the white blue,
The Sevenstar.

The feeling of being in love

The feeling of being in love
is our natural state,
But we unlearn this,
We put on our armor.
because of our parents,
our society, experiences
with violence and abuse.
Until we meet someone
who triggers us
to put down our armor.
And our natural state follows.
Unaware of this process we
believe that this person is making
us feel this way.
And we call it falling in love with someone
else.

But actually we are falling in our natural state.
Only someone else is giving the permission.
When we realize that this natural state is ours
to begin with we can give ourselve permission.
Now we don’t need romantic relationships
to experience this anymore.

The only exception to this all is
a union with your twinflame.
When you meet your twinflame,
you are not falling in love,
or exist together in selflove like with
a soulmate.
no, you ascend in into love.
Which means you instantly realize
your selflove and a higher spiritual love.

Rum

“Dingen gebeuren nu eenmaal… en ze gebeuren willekeurig… De meeste mensen kunnen dat niet aan, die willekeurigheid… de leegte van het universum…. en om zichzelf te troosten, te sussen, bedenken ze goden om betekenis aan hun leven te geven, een doel… en die goden zijn weer ontstaan uit voorvaderverering; de doden waken over ons, omdat de dood niet geaccepteerd kan worden… en vanuit dat gevoel is er na eeuwen één Omnipotent  ontstaan. De almachtige Vader, God himself, maar het is de susser van een harde werkelijkheid:

“Het universum is onverschillig en bestaat uit chaos.”

Martijn leunde achterover nipte aan z’n rum en keek Iris koeltjes aan. Hij vond dat hij het prachtig had verwoord. Hier kon ze niets meer tegenin brengen. Dat hij er zelf wat ongemakkelijk van werd negeerde hij. Ergens had hij het idee dat hij haar geweld aan deed. Hij keek naar de laaghangende maan die op de toppen van de golven een lichtbaan tot aan het  strand schilderde. In de ogen van Iris reflecteerde de kaarsen die op de strandtafel stonden. Hij voelde een lichte angst voor haar antwoord.

“Is het universum niet te groot om er iets eenduidigs over te kunnen zeggen?” zei ze snel “Tenslotte zijn wij ook ontstaan. Wij… jij ik. En we houden deze discussie, we zijn ons bewust van het universum.””Ja ja zometeen zeg je dat wij in feite het universum zijn wat zich afvraagt wat het is.”
“Dat zijn jouw woorden, en ik hou niet van algemene bekende uitspraken, ik hou van mijn eigen gedachtes hierover. En ik vind; het universum heeft bewustzijn voortgebracht wat deze discussie mogelijk maakt. Zoals jij het dus zegt, onverschilligheid en chaos heeft  leven, bewustzijn en liefde voortgebracht.” Martijn ontspande zich een beetje. Ze stond nog overeind en leek niet gekwetst.

“Ja…” ging hij verder.  “Alleen wil dat nog niet zeggen dat bewustzijn, leven en liefde geen toevalligheden zijn, het is toevallig ontstaan en heeft ten opzichte van het universum geen betekenis, wel voor ons en wij zijn ook stukje universum… maar voor de rest… ik bedoel sterren doven uiteindelijk en het heelal zal dan donker zijn… en dan heeft het allemaal geen betekenis meer.”

“Je denkt te lineair Martijn…  Bij je redenering ga je uit van lineaire tijd. 3 dimensies. Maar wat als het bewustzijn daar alleen in zit als het zich uit via een menselijk leven?”

“Jezus wat zeg je nou, je smijt daar ineens een hypothese over de vloer… dat bewustzijn los van een brein kan bestaan… daar is helemaal geen indicatie voor, geen bewijs… je kan net zo goed zeggen dat het bewustzijn zich voedt met exotische deeltjes die nog ontdekt moeten worden. Altijd als ik met jou over dit soort dingen praat komt er vroeg of laat een niet falsificeerbaar onderwerp om de hoek kijken, en doe je net of we nog wetenschappelijk zijn.”

Iris zweeg en keek naar beneden. Martijn voelde onrust, was ze gekwetst? Waarschijnlijk wel, spirituele hypotheses, die schoot je zo aan flarden, behalve bij de pseudowetenschapper die er ego aan had verbonden. Die wordt kwaad of voelt zich vernederd of breekt… maar zo mag ze niet zijn… ze moet onbreekbaar zijn.  Hij kon zich niet inhouden.
“Waarom oh, waarom willen jullie spirituele mensen je toch altijd weer  bewijzen via wetenschappelijke taal, waarom gebruik je termen van de wetenschap of denken jullie in wetenschappelijke termen over iets wat totaal niet wetenschappelijk is? Het geeft alleen maar aan dat je niets van wetenschap begrijpt. Ben je bang dat je anders niet serieus wordt genomen? Er is niets bekend over het bewustzijn behalve dan dat het iets met de hersenen te maken heeft. Als het bewustzijn zich buiten de hersenen kan begeven, waarom weet ik dan niets meer van mijn vorige levens? Hoe slaat dat breinloze bewustzijn ervaringen op? En waarom zou ik in vredesnaam mijn bewustzijn in een sterfelijk lichaam willen plaatsen? Dan moet bewustzijn zonder lichaam wel heel saai zijn wil ik dat er voor over hebben. Of heb ik daar niets over te zeggen maar is het mijn ‘taak’ of nee, nog erger, het is de ‘wil van God’.”

“Hoe bang ben jij van je eigen overtuiging, je wetenschappelijke houding? vroeg Iris.

“Oh gaan we op die toer, angst mag niet, moet vervangen worden door een angstverslindend absolutisme van een God? En ga je me vertellen dat jij niet bang bent omdat jij gelooft in een ziel en een leven na dit leven? Heb je je wel eens afgevraagd hoe saai een eeuwig leven is na bv 6 miljard jaar? Of wacht even, daarom vergeet ik natuurlijk mijn vorig levens, anders wordt het te saai! Geniaal!” Hij nam nog een slok rum en zette z’n glas met een klap op de tafel. Iris kneep haar ogen dicht. Hij schonk z’n glas weer vol.

“Ik wilde je niet bagatelliseren omdat jouw levensvisie meer angst genereert.”

“Het genereert niet meer angst, ik durf gewoon het onverschillige doelloze en zinloze universum onder ogen te zien.” hij was gaan staan.
“En wat levert je dat op schat?”
“De waarheid.”
“Is de waarheid niet veel te groot om te bevatten voor een individu als het om bewustzijn en het universum gaat?”
“Oh vast wel… mijn onbelangrijke mini brein is nog minder dan een stofje vergeleken bij dit enorme machtige onverschillige universum.” Martijn had omhoog gekeken en maakte een proost beweging naar de sterren. Iris stond op en ging voor hem staan.
“Je bent kwaad op het universum Martijn.” ze probeerde zijn ogen te vangen.

Martijn voelde haar blik en sloot zijn ogen. Hij voelde haar wens om in haar ogen te kijken. Ze legde haar hand op zijn borst.
“Kijk me aan liefje.” zei ze.
Hij opende z’n ogen.
“Wat zie je?” vroeg ze.
Hij keek en voelde ontroering in hem opkomen… hij kon het niet plaatsen, hij voelde ruimte, oneindige ruimte. Er was licht. Hij voelde haar hand op zijn borst, het brandde.
“Ik zie licht.” zei hij.
“En wat voel je?”
“Ik voel liefde.” Er speelde een glimlach om haar lippen.  “Een zee van liefde.” zei hij en verdween in haar kus. Alles draaide, tolde… stuiterde. Hij werd misselijk en viel op de grond. HIj schudde zijn hoofd… hij moest opstaan. Niet weer… hij moest opstaan.

Hij hees zichzelf overeind en keek naar de donkere nacht. Sterren vermengden zich met vuurfonkels van een kampvuur… hij hoorde het knapperende hout. Langzaam werd hij rustiger.
“Zelfde droom, zelfde vrouw?” vroeg een stem. Martijn staarde naar de grijze baard van Niek. Martijn antwoordde niet en ging weer zitten.
“Hoe lang is het nu geleden?” zei Niek en gaf hem de fles rum.
“Twee jaar.” Martijn nam een slok.
“Heb je haar gezicht nu wel goed gezien?”
Martijn nam nog een slok en schudde zijn hoofd. “Alleen haar ogen.”
“Teken die dan eerst… de rest komt wel.”
“Wat maakt het uit… ik weet niet eens of ze nog leeft.” Martijn gaf de fles rum terug.
Hij keek naar de sterren en naar de maan en daarna naar de baai waarin de winjammer lag. De grote witte zeilen van de viermaster bewogen traag in het maanlicht.

Niek stond op en tolde een beetje van de rum. “Als ik je nou gewoon een rotklap op je hoofd geef, zou dat het hele proces omdraaien? Zou dan je geheugen weer terugkomen?”
Martijn zuchtte verveedl. “Niek ga zitten, zuip je klem en luister minder naar de rum in je hoofd.” Niek lachte zoals alleen Niek kon lachen, ging onhandig zitten en dronk de fles in één teug leeg.